Overskrift

Kreft....

Ordet gir ubehagelige vibber hos de fleste. Kreft. Sykdommen som kommer snikende, som tilsynelatende kommer uten grunn og som for de fleste kommer uventet. I wikipedia står det: «Kreft er en fellesbetegnelse på sykdommer som skyldes ukontrollert cellevekst eller deling. I enkelte tilfeller vil en celle dele seg og/eller vokse unormalt, noe som til slutt fører til at det dannes en svulst, celleklump. Godartede (benigne) svulster stopper som regel å vokse etter en stund, mens ondartede (maligne) svulster fortsetter å vokse, og vil etter hvert gjøre alvorlig skade på vev og organer i nærheten.» Videre står det noe om at kreft kan skyldes arv, alder og miljø og litt om hvor mange som får kreft i Norge hvert år. Over halvparten av allle mennesker i Norge som får diagnosen ondartet kreft dør innen ett år fra diagnosetidspunktet. Ikke rart vi alle rister oss litt og foretrekker å ikke forholde oss til kreften før vi må! Hva så med dyr? Hvor mange hunder f.eks får diagnosen kreft hvert år i Norge?

På nettsiden www.krefthoshund.no leser man at over 50% av alle hunder over 10år dør av en eller annen form for ondartet kreft. Av disse har de aller fleste ikke fått noen form for kurerende behandling før de dør eller avlives. De aller fleste hundeeiere velger å la en kreftsvulst på en hund som er over 10 år gammel bli til hundens liv ikke lengre er et verdig liv, og lar så hunden få slippe. Hos tispe er nok den vanligste kreftformen svulster i juret, men hvis vi ser bort fra jursvulster (som jo regnes som en ren hunnkjønns-kreft) er svulster i huden den vanligste kreftformen hos hunder av både hann- og hunnkjønn.
 lymfekreft, eller såkalt lymfom. En ondartet kreftform i lymfeknutene. Uten behandling er det ofte kort tid igjen å leve

Fakta:

Den vanligste behandlingsformen ved kreft hos dyr er å operere bort svulsten. Dette betinger at dyret bare har én eller få, avgrensbare svulster.
For hunder med lymfekreft kan kjemoterapi ofte gi rask symptomfrihet. Oftest holdes lymfekreft i sjakk et års tid, før den vender tilbake, og ca en fjerdedel av hunder er fortsatt i live 2 år etter behandlingsstart.
For andre kreftformer er prognosen varierende, men kombinert med andre behandlingsformer, vanligvis kirurgi, kan kjemoterapi gi lindrende effekt, forbedre leveutsiktene og av og til bidra til full helbredelse av kreftsykdommen.
Dersom du oppdager en kul på hunden din bør du få den undersøkt og aller helst bør det tass en celleprøve eller biopsi dersom man ikke kan si med sikkerhet hva slags klump det er.
Tisper med jurkreft bør steriliseres i tillegg til å fjerne jurvevet for å redusere sannsynlligheten for nye jursvulster.