Her er det lagt inn litt om forskjeĺlige sykdommer og generelt om helse